1
کشور ترکیه به دلیل هم مرز بودن با هشت کشور بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ایران، عراق و سوریه متقاضیان بیشتری جهت ثبت شرکت را به خود اختصاص داده است. توجه داشته باشید که روش سریع دیگری برای اخذ پاسپورت قبرس وجود دارد، که از بدو اولین ورود با ویزای توریستی قابل اقدام است. گفتنی است، افرادی که موفق به اخذ ویزای کار اتریش می شوند، پس از حدودا چهار سال کار در اتریش و پرداخت مالیات